BMW 5 Series Sedan

由 $639,000 起
或月供 $4,957^ 起

▶️ BMW 520iA M Sport Edition - $639,000起,或月供 $4,957起

▶️ BMW 520iA M Sport Edition (w/ 19" M alloy wheels & Harman Kardon) - $703,000起,或月供 $5,474起

▶️ BMW 520iA M Sport Edition (w/ Touring Package) - $730,000起,或月供 $5,680起

2019 BMW 520iA M Sport Edition 領袖級商務房車氣度昇華,標準配備多項傲視同級歐洲品牌的領先設備。

電子介紹書
詳細價錢單