BMW 5 Series Sedan

由 $639,000 起
或月供 $5,242^ 起

▶️ BMW 520iA M Sport Edition - $639,000起,或月供 $5,242起

▶️ BMW 520iA M Sport Edition (w/ 19" M alloy wheels & Harman Kardon) - $703,000起,或月供 $5,460起

▶️ BMW 520iA M Sport Edition (w/ Touring Package) - $730,000起,或月供 $6,006起

 

 
電子介紹書
詳細價錢單