BMW 5 SERIES.

優惠價由 $529,900 起
或月供 $5,200^ 起

▶️ BMW 520iA M Sport Edition - $529,900起,或月供 $5,200起

2019 BMW 520iA M Sport Edition 領袖級商務房車氣度昇華,標準配備多項傲視同級歐洲品牌的領先設備。

電子介紹書
詳細價錢單